Poradna

Pronájmy

Obsahuje cena pronájmu poplatky?

Ne, poplatky se ve většině případů liší dle počtu osob a jiných individuálních kritérií, jako je spotřeba medií atd. Bylo by tedy zavádějící uvádět jakoukoliv částku.

Mohu se přihlásit v bytě k trvalému bydlišti?

Ano, pokud není majitel vysloveně proti. Podobné je to s umístěním místa podnikání, avšak tam jsou již majitelé opatrnější, vzhledem k možným právním dopadům.

Na jak dlouhou dobu se podepisuje nájemní smlouva, je možné pronajmout si byt na dobu neurčitou, a jaká je výpovědní doba?

Ve většině případů na 1 rok s možností prodloužení. Ač je ze zákona možné uzavřít nájemní smlouvu též na dobu neurčitou, majitelé bytů ve většině případů na sjednání doby neurčité nepřistoupí. Dle nového občanského zákoníku lze nájem na dobu určitou vypovědět jen ze zvláštních důvodů. V případě nájemce je tímto důvodem pouze změna okolností do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (kupříkladu získá-li nájemce novou práci ve vzdáleném městě, kam se bude muset přestěhovat). Výpovědní doba je 3 měsíce.

Prodeje

Proč, bychom měli uzavírat rezervační smlouvu při koupi nemovitosti?

Rezervační smlouva se uzavírá z několika důvodů. Hlavní důvod je zejména rezervování Vámi vybrané nemovitosti, po dobu nezbytně nutnou pro přípravu všech potřebných smluv (SoSBK, KS). Dalším důvodem je také ujištění majitele, že o koupi nemovitosti máte opravdu vážný zájem. Další velice podstatná věc, ne však poslední je ta, že rezervační poplatek je současně i 1. splátka kupní ceny nemovitosti.

Co obsahuje provize Home Sweet Home při prodeji Vaší nemovitosti?
 1. zpracování dvojjazyčné prezentace nemovitosti včetně profesionálních fotografií od fotografů (nefotí makléři)
  1. analýza tržní ceny nemovitosti a doporučení strategie prodeje
  2. inzerce – více jak 20 inzertních serverů, propracovaný marketing
  3. právní, daňový, finanční a investiční consulting související přímo s daným prodejem…
  4. vyhledání kupce (spojení poptávky s nabídkou) – pracujeme s portfoliem evidovaných kupujících
  5. vypracování návrhu smlouvy rezervační, smlouvy o smlouvě budoucí a kupní smlouvy/u DV Smlouvy o převodu členských práv a povinností a Smlouvy o majetkovém vypořádání
  6. úschova kupní ceny u smluvního advokáta realitní kaceláře (vždy pojištěno na výši uschovávané částky)
  7. podání návrhu na vklad do Katastru Nemovitostí vč. úhrady kolků
  8. ověření podpisů na kupní smlouvě
  9. předání bytu/domu (přítomnost makléře, příprava předávacího protokolu)


Facebook  Twitter