Lokalita

Snadná dostupnost moderní infrastruktury zajišťuje bezproblémové nákupy, ale také širokou škálu kulturního a sportovního vyžití. Najdete zde řadu obchodů, multikina a fitness centra. V bezprostředním okolí komplexu najdete cyklostezku a nově také fitness stezku, umístěnou podél břehu Rokytky. V těsné blízkosti projektu se můžete těšit např. na připravovaný městský park s piknikovou loukou, rybníkem a pěší stezkou na metro.

Posuďte sami strategickou polohu:

 • 1

  1 min. na cyklostezku a fitness stezku  v malebné přírodě podél říčky Rokytky

 • 2

  20 min.  do centra Prahy veřejnou dopravou

 • 3

  3 min. pěšky na zastávku tramvaje U Elektry

 • 4

  3 stanice metra B v blízkém okolí projektu – Českomoravská, Hloubětín a Kolbenova, která bude propojena pěší a cyklo stezkou

 • 5

  5 min. autem do nákupních center Galerie Harfa a Galerie Fénix, 20 min. autem do Centra Černý Most, IKEA, Globus, Makro, aj.

O projektu

Rezidenční čtvrť začala kvést roku 2006 v pražských Vysočanech podél líbezné říčky Rokytky. Svým obyvatelům nabízí velice klidné a atraktivní prostředí s přírodou za okny.

V devíti etapách je naplánovaná realizace téměř 2 000 bytů, které jako celek vytváří celou novou rezidenční čtvrť, doplněnou množstvím kultivovaných parkových ploch pro užívání obyvatel Nad Rokytkou.

Již tři etapy znají své spokojené majitele.

Nabídka bytů

Filtrovat nabídku dle:

Budova Podlaží Č. bytu Dispozice Velikost Terasa Balkon Zahrádka Cena bez DPH Akční cena Karta Web
1 2. np 121 3+kk 66.9 Ne Ano Ne S,V 3 175 075 CZK Home Sweet Home

Financování

1 Rezervační smlouva a poplatek
2 Budoucí kupní smlouva
3 Kupní smlouva
4 Splatnost kupní ceny

Na základě písemné rezervační smlouvy zájemce – kupující uhradí rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč a příslušnou DPH, který bude v případě uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy („budoucí kupní smlouva“) plně započítán jako záloha na kupní cenu předmětu budoucí koupě (tj. na cenu rezervovaného bytu). V případě, že rezervační poplatek nebude ve sjednaném termínu plně uhrazen, platnost rezervační smlouvy automaticky končí.

Po uhrazení rezervačního poplatku prodávající předloží zájemci konkrétní text budoucí kupní smlouvy dle znění, které tvoří přílohu rezervační smlouvy.

Budoucí smlouva je písemně uzavírána po jejím projednání do 14 dnů ode dne předložení jejího konkrétního textu zájemci ze strany prodávajícího.

Nebude – li konkrétní text budoucí smlouvy ze strany prodávajícího předložen nebo budoucí smlouva nebude uzavřena v termínech dle rezervační smlouvy, platnost rezervační smlouvy automaticky končí a rezervační poplatek bude zájemci v plné výši vrácen.

Pokračovat na budoucí kupní smlouva

Uzavřením budoucí kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího a kupujícího uzavřít za sjednaných podmínek kupní smlouvu ohledně předmětu budoucí koupě. Budoucí kupní smlouva obsahuje vedle konkrétní specifikace předmětu budoucí koupě a kupní ceny zejm. ujednání o platebních podmínkách (viz. splatnost kupní ceny), podmínkách dokončení a předání předmětu koupě, jeho vlastnostech a způsobu předání do užívání kupujícímu po uzavření kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy dochází v návaznosti na dokončení výstavby předmětu koupě (vydání kolaudačního souhlasu a přidělení čísla popisného budově, v níž se předmět koupě nachází).

Podmínkou k uzavření kupní smlouvy je mj. uskutečnění technické prohlídky předmětu koupě (bytu) po jeho dokončení (za účasti kupujícího a prodávajícího) a uhrazení celé částky sjednané kupní ceny vč. DPH v souladu s budoucí smlouvou.

Společně s kupní smlouvu dochází k podpisu příslušného návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Předložení návrhu na vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy příslušnému katastrálnímu úřadu zajišťuje na své náklady prodávající, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Předání předmětu koupě do užívání kupujícího zajišťuje prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a podání příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pokračovat na splatnost kupní smlouvy

Rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč + DPH do pěti (5) dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy na účet prodávajícího; v případě uzavření budoucí smlouvy představuje první zálohu na kupní cenu.

Druhá (2) záloha na kupní cenu ve výši 10% z kupní ceny bez DPH + DPH z této druhé zálohy do sedmi (7) dnů ode dne uzavření budoucí smlouvy na účet prodávajícího

Doplatek kupní ceny (vč. dosud neuhrazené DPH) do třiceti (30) dnů ode dne písemné informace prodávajícího o dokončení předmětu koupě (vydání kolaudačního souhlasu) na účet prodávajícího

Kontakt

Neváhejte kontaktovat naše profesionální prodejce, kteří Vám rádi zodpoví všechny dotazy a ukáží vzorový byt tohoto projektu.

Lenka Bartášková

Lenka Bartášková

makléřka - prodejte

+420 777 023 713 lenka.bartaskova@homesweethome.cz